Jak zachować zdrowie? (nagranie wykładu)

  • by

Ten wykład został przeprowadzony już ponad dwa lata temu. Ponieważ wciąż otrzymuję bardzo podobnie formułowane pytania jak to, które sprowokowało mnie do podjęcia omówionego tu tematu, a sama treść wystąpienia jak dotąd nie straciła na aktualności, zdecydowałam się na jego zamieszczenie. Może ponowne jego wysłuchanie podsunie jakieś rozwiązania, może wyraźniej niż wcześniej coś uświadomi?

cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4

cz. 5

cz. 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *